top of page

Türkiye yetkili bakım-onarım-test merkezi

tse_kalibrasyon.png

Periyodik Test

Kanat bakımı ve periyodik testller kalibrasyon belgeli test aletleri ile yapılmaktadır. İp mukavemet makinası EN926-1:4.6.3 maddesinde belirtilen özelliklerde özel olarak Almanya'da imal ettirilmiştir. 

 

Full Test:

Full test, altı aşamadan oluşan bir süreçtir. İlk aşama gözle muayenedir. Işıklı tekstil masasında gözle hasar muayenesinde, kanat üzerindeki toplu iğne başı kadar delikler bile tespit edilerek raporlanır. İkinci aşama gözle ip muayenesinde ise kanat askıya alınarak bütün ipler tek tek gözden geçirilerek sıyrık ve hasarlar belirlenerek raporlanır. Üçüncü aşamada porositimetre ile kumaşın hava geçirgenliği ölçülür. Dördüncü aşamada betsometre ile kumaş yırtılma testine tabi tutulur. Beşinci aşamada ipler line tear machine (ip kırma makinesi EN926-1:4.6.3 standartında) ile daN cinsinden uygun mukavemette olup olmadıkları test edilir. İplere EN926-1:3.3 ve EN926-1:3.4 maddelerinde belirtilen formüllerle yük uygulanır. Test sonucunda kopan ip olması halinde ayrıca ip değişim ücreti alınır. Altıncı ve son aşama, sadece orijinal ip uzunluklarını veren üreticilerin kanatlarına uygulanabilir. Özel bir tezgahta lasermetre ile bütün ipler tek tek ölçülerek kısalma veya uzama olup olmadığı kontrol edilir.

 

Gözle Muayene:

Herhangi bir test makinesi kullanmaksızın, full testin sadece birinci ve ikinci aşaması uygulanır. Kanadın alt ve üst kumaşı ışıklı tekstil masasında santim santim kontrol edilerek hasar olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra kanat askıya alınarak ipler tek tek hasara karşı kontrol edilir.

 

Sadece Kumaş Testi:

Sadece kumaş testinde porositimetre ile kumaşın hava geçirgenliği ve betsometre ile yırtılma testi uygulanarak dayanıklılığı ölçülüp rapor edilir. Yırtılma testinde kumaşın testi geçebilecek kabul edilebilir oranda yırtılması halinde onarımı test ücretine dahildir.

 

Sadece ip kırma testi:

Bu testte ise sadece ip kırma makinası kullanılmak sureti ile iplerin esneme deformasyonu gözlemlenerek deformasyonu olup olmadığı kontrol edilerek EN926-1:3.3 ve EN926-3.4 normlarına uygun olarak sağlamlıkları test edilir. İplere ip üreticilerinin belirttiği kopma sınırları değil, standartta belirtilen formüle göre yük uygulanmalıdır. Test sonucunda kopan ip olması halinde ayrıca ip değişim ücreti alınır.

 

Sadece ip uzunluk kontrolü:

Genellikle 100 - 150 uçuş saatinden sonra A ve B iplerinde uzama, C iplerinde kısalma meydana gelir. Dinamometreli özel bir tezgahta ipler 5daN gerdirildikten sonra laser telemetre ile tüm ipler tek tek ölçülerek kısalma veya uzama olup olmadığı kontrol edilir. Uzama tespit edilen ipler, ayar yapılabilecek durumdaysa trim ayarı yapılarak normal uzunluklarına getirilir. Ancak, kısalan iplerin uzatılması söz konusu olmadığı için, değiştirilir. 

 

2. El kanat alım-satımı ekspertiz testi :

İkinci el kanat alım-satımlarında kanadın genel anlamda olarak durumunu belirlemek üzere kumaş testi ve ip kırma testi yapılır. Talep edildiği takdirde gözle muayene de yapılır.

 

Test ücretleri

Full Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  1,500,--TL 

Gözle hasar muayenesi (Kanat ve ipler) . . . . . . . . . . . .  :    350,-- TL

Sadece Kumaş testi  (Hava geçirgenlik ve yırtılma) . .  :    350,-- TL

Sadece ip mukavemet testi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :    450,-- TL

Sadece ip uzunluk tesrti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :    850,-- TL

bottom of page